Θυμήσου πόσο αξίζεις

Καταξιωτική Διερεύνηση - Επισκόπηση της μεθόδου, αρχές και εφαρμογές της

Ο σκοπός για την παρουσίαση της καταξιωτικής διερεύνησης είναι να γίνει γνωστή η μέθοδος αυτή που βασίζεται καθαρά στις ιδιαίτερες δυνατότητες των ανθρώπων ή οργανισμών και είναι τόσο αποτελεσματική στη μεταμόρφωση προς την θετική αλλαγή που επιθυμούν.

Τα θέματα που καλύπτονται είναι:

 • • Τι είναι η καταξιωτική Διερεύνηση
 • • Πώς είναι ένα ισχυρό, θετικό πλαίσιο
 • • Τι μπορεί να επιτύχει μέσω συνεργατικών συνομιλιών
 • • Το 5-D μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης
 • • Πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο
 • • Οι κατευθυντήριες αρχές του μοντέλου
 • • Η σπουδαιότητα των ερωτήσεων αξιολόγησης – θετικά καταξιωτικά ερωτήματα
 • • Η αξία της αφήγησης στην Καταξιωτική διερεύνηση

Τι είναι η Καταξιωτική Διερεύνηση;

Η Καταξιωτική Διερεύνηση (ΚΔ) είναι μια μεθοδολογία μετασχηματισμού βασισμένη σε θεωρίες από τους κλάδους της οργανωσιακής συμπεριφοράς και των επιστημών της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας. ΚΔ είναι μια άλλη προοπτική του περιβάλλοντος που ζούμε για να δούμε τους εαυτούς μας και τον κόσμο μέσα από τη θετική τους πλευρά. Μαθαίνουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις λέξεις, τον τρόπο με τον οποίο υποβάλουμε ερωτήσεις και ποιες ιστορίες να λέμε για να διαμορφώσουμε το προσωπικό και το συλλογικό μας μέλλον.

 Ορισμός της καταξιωτικής διερεύνησης

ΚΔ είναι η συν-εξελικτική, συνεταιριστική αναζήτηση για το καλύτερο στους ανθρώπους, τους οργανισμούς τους και τον σχετικό κόσμο γύρω τους … Η ΚΔ περιλαμβάνει την τέχνη και την πρακτική να θέτει ερωτήσεις που ενισχύουν την ικανότητα του συστήματος να κατανοεί, να προλαμβάνει και να αυξάνει το θετικό δυναμικό … Η πρακτική της ΚΔ επικεντρώνεται στην ταχύτητα της φαντασίας και της καινοτομίας. Αντί για αρνητικές, κρίσιμες και σπειροειδείς διαγνώσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως στις οργανώσεις μας … υπάρχει ανακάλυψη, όνειρο, σχεδιασμός και πεπρωμένο.

 Οργανωτική Αλλαγή

Η ΚΔ είναι ένας τρόπος επιβεβαίωσης που αγκαλιάζει την ατομική, ομαδική και οργανωσιακή αλλαγή. Ως μεθοδολογία αλλαγής μετασχηματισμού, η ΚΔ προσφέρει μια προσέγγιση βασισμένη στη ζωή για να ενεργοποιήσει τους ανθρώπους, σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο, να κινούνται προς την κατεύθυνση του τι επιθυμούν περισσότερο. Το πλαίσιο της επικεντρώνεται στα μέλη της ομάδας καις στις υπάρχουσες βασικές τους ιδιαίτερες ικανότητες, δυνατά τους σημεία και επιτυχίες. τους καλεί να οραματιστούν ένα επιθυμητό μέλλον. Βοηθά στην έναρξη εσωτερικών συνεργασιών για τον εντοπισμό ευκαιριών, σχεδιασμού έργων και ενεργειών που τα μέλη είναι διατεθειμένα να δεσμευτούν. Ελέγξτε αυτήν την περίπτωσή σας για να δείτε πώς χρησιμοποιείται η ΚΔ σε έναν τεχνικό οργανισμό, για παράδειγμα. Αυτή η μέθοδος αλλαγής έχει την προοπτική ότι κάθε σύστημα, ατομικό και άλλο, έχει κάτι που λειτουργεί σωστά – και συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και την επιτυχία του στη ζωή του, έχοντας υγιείς τρόπους σύνδεσης με τους ενδιαφερόμενους και την ευρύτερη κοινότητα. Με την οπτική της ΚΔ, μπορούμε να δημιουργήσουμε θετικές αλλαγές που μπορούν να είναι βιώσιμες, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα για ευημερία και άνθηση.

Οργανωσιακή Κουλτούρα

Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι μια συν-κατασκευή, διαμορφωμένη από την επικοινωνία, τις ιστορίες, τις πρακτικές και τις σχέσεις των μελών της ομάδας. Η ποιότητα και ο τόνος της επικοινωνίας τους, των σχέσεων και των ιστοριών τους, μέσα στην ομάδα, θα καθορίσουν εάν το υπό εξέταση περιβάλλον είναι αρμονικό, δημιουργικό και παραγωγικό, ή αντιθέτως εχθρικό και καταστροφικό ή κάπου ενδιάμεσα. Η κουλτούρα μπορεί να ενθαρρύνει την καλή λειτουργία της ομάδας ή όχι. Μπορεί να αναπτύξει τη δημιουργικότητα των ατόμων ή να τα καθηλώσει. Η ΚΔ είναι  μια δομημένη προσέγγιση που επιδιώκει να καταφέρει τα υπό εξέταση άτομα ή ομάδες να συμβαδίσουν με τις υψηλότερες φιλοδοξίες τους.

Η φαντασιακή μας ικανότητα

Ως ανθρώπινα όντα, ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματά μας είναι η φαντασιακή μας ικανότητα. Μπορούμε να φανταστούμε το καλύτερο και μπορούμε να φανταστούμε το χειρότερο.“Η φαντασία είναι όλα. Είναι η προ επισκόπηση των μελλούμενων της ζωής μας τα οποία έχουμε προσελκύσει” Albert Einstein. Ως μια διαδικασία αλλαγής της ζωής, η ΚΔ δίνει έμφαση στα καλύτερα μας, όχι στα χειρότερα, στις δυνάμεις μας, όχι στις αδυναμίες μας, στις πιθανότητες επιτυχίας, όχι στα προβλήματα. Η ανάπτυξη της ικανότητάς μας να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία και το όνειρό μας είναι αυτή που θα επηρεάσει το ατομικό και συλλογικό μας πεπρωμένο.

 Ενδυνάμωση δυνατοτήτων

Το συνηθισμένο πρότυπο της διόρθωσης των αδυναμιών και ελαττωμάτων είναι αυτό που εφαρμόζεται καθημερινά στα περισσότερα σπίτια, στα σχολεία, στους τόπους εργασίας και γενικότερα στην κοινωνία μας. Γεννηθήκαμε και μας έμαθαν να είμαστε προσηλωμένοι και να επικεντρωνόμαστε πρώτα στα θέματα που “πρέπει να φτιάξουμε”. Οι συμπεριφορές, οι διαδικασίες, οι αποφάσεις που είναι προβληματικές με κάποιο τρόπο, είναι οι πρώτες που έχουμε μάθει να αφιερώνουμε την προσοχή μας. Αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι αυτές οι θετικές συμπεριφορές, σκέψεις, συναισθήματα, αποφάσεις και όλες εκείνες οι διαδικασίες που λειτουργούν ήδη καλά και μας φέρνουν επιτυχίες δεν προσελκύουν την ίδια προσοχή μας ή την αφιέρωση του χρόνου μας. Επενδύουμε ενέργεια, χρήματα, χρόνο, σκέψη και συναισθήματα σε πράγματα που δεν δουλεύουν για μας αντί να επενδύουμε σε ενέργειες και πράγματα που γνωρίζουμε ότι θα μας δώσουν ένα αποδεδειγμένα ευκολότερο και πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Η ΚΔ ξεκινάει με αυτά που ήδη λειτουργούν καλά να επενδύει πάνω τους χαρτογραφώντας την πορεία της επίτευξης οργανωσιακών φιλοδοξιών, ατομικών ή ομαδικών , μέσα από αυτές τις ιδιαίτερες δυνατότητες.

Ο ( 5-D) Κύκλος της Καταξιωτικής Διερεύνησης

1

Όρισε

Όρισε το θέμα που θα βασιστεί το ερώτημα της καταξιωτικής διερεύνησης

2

Ανακάλυψε

Ανακάλυψε σημαντικές εμπειρίες και προσδιόρισε τα δυνατά σημεία και τις ικανότητες - οι οποίες συνοδεύουν το "θετικό πυρήνα".

3

Ονειρέψου

Ονειρέψου ατομικά και/η συλλογικά οραματίσου τι άλλο είναι δυνατό.

4

Σχεδίασε

Σχεδίασε-συν-κατασκεύασε τι μπορεί να γίνει για να ενδυναμωθούν τα δυνατά σημεία και οι ικανότητες σε πρακτικό και κανονιστικό πλαίσιο.

5

Υλοποίησε

Δεσμεύσου στην επαναληπτική εξερεύνηση της μάθησης, της καινοτομίας και των αποτελεσμάτων που ενδιαφέρουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η δέσμευση σου αυτή θα οδηγήσει στην επιτυχημένη υλοποίηση του πεπρωμένου που σχεδίασες.

Παραδείγματα ερωτήσεων ΚΔ

ΚΔ είναι η τέχνη να δημιουργείς θετικές ερωτήσεις για να ενισχύσεις την ικανότητα του ατόμου ή ομάδας να ενδιαφερθεί και να δώσει έμφαση στην ενδυνάμωση των θετικών του στοιχείων. Οι ερωτήσεις μας δημιουργούν τον κόσμο που ζούμε. Οι ερωτήσεις μας καθορίζουν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε. Όσο πιο θετική είναι η ερώτησή μας, τόσο περισσότερο δημιουργείται η πιθανότητα επίτευξης της απάντησης της. Οι ερωτήσεις μας δημιουργούν κίνηση και αλλαγή. Παρακάτω είναι κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις συνέντευξης για μια επιχειρηματική κατάσταση. Εάν αντικαταστήσετε την «επιχειρηματική» με τη «σχέση» ή την «σταδιοδρομία» ή «το καθεστώς ευεξίας», θα αντιληφθείτε το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η ΚΔ στα ανάλογα περιβάλλοντα!

1. Ερωτήσεις για τη φάση της ανακάλυψης των δυνατών στοιχείων

1

Ερωτήσεις για την εταιρεία

• Ποια είναι η αγαπημένη σας ανάμνηση από την τωρινή σας δουλειά;
• Τι κάνει την εταιρεία σας καλό μέρος για εργασία;
• Τι σας αρέσει περισσότερο στην δουλειά σας;
• Τι σας προσέλκυσε να εργαστείτε σε αυτήν την εταιρεία;

2

Ερωτήσεις για τον εργαζόμενο

• Ποιες από τις ικανότητές σας καλείστε να χρησιμοποιείτε συχνότερα στη εργασία σας;
• Περιγράψτε τι εκτιμάτε περισσότερο στον εαυτό σας μέσα στην εργασία σας, τι είναι αυτό που σας κάνει να νιώθετε περήφανος;
• Πώς ξέρετε ότι έχετε κάνει καλά την δουλειά σας;

3

Ερωτήσεις για τους πελάτες

• Τι νομίζετε ότι οι πελάτες σας εκτιμούν περισσότερο στο έργο σας;
• Τι νομίζετε ότι προσελκύει τους πελάτες σας στον οργανισμό σας;
• Τι κάνει τη σχέση αυτή (με τους πελάτες) ξεχωριστή;

4

Ερωτήσεις για την καλύτερη συνεργασία στην εταιρεία

• Περιγράψτε την καλύτερη συνεργασία που είχατε στην δουλειά σας.
• Τι εκτιμήσατε περισσότερο για την δική σας συμβολή σε αυτήν την συνεργασία;
• Τι εκτιμήσατε στους υπόλοιπους συμμετέχοντες;

2. Ερωτήσεις για τη φάση που ονειρευόμαστε το αύριο

• Αν κάναμε την συνάντηση μας ξανά σε 5 χρόνια από τώρα, πως θα θέλατε να είναι η εταιρεία σας στην καλύτερή της εκδοχή/μορφή;
• Ποιοι πόροι και δυνατά χαρακτηριστικά θα σας βοηθήσουν καλύτερα στο να φτάσετε σε αυτήν την επιθυμητή κατάσταση;
• Πως θα θέλατε να είναι ο εαυτός σας στην καλύτερή του μορφή σε αυτόν τον οργανισμό και τι θα σας βοηθήσει στο να φτάσετε σε αυτήν την κατάσταση;

Εφαρμογές ΚΔ

Η ΚΔ μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα πλαίσια. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια συνεργατική διαδικασία για την ανακάλυψη των δυνατών στοιχείων της ομάδας ή/και των ατόμων που την αποτελούν, εφαρμόζεται με την ίδια επιτυχία σε μια συνεδρία ενδυνάμωσης ένας με έναν όσο και σε συνέδρια καταξιωτικής διερεύνησης με 1000+ άτομα. Η ΚΔ έχει την δυνατότητα να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο, σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα και οποιαδήποτε κουλτούρα. Όπου υπάρχει επιθυμία για υγιείς, παραγωγικές σχέσεις, με έντονη την επιθυμία να ακουστούν όλες οι φωνές όσο διαφορετικές και αν είναι μεταξύ τους, η μέθοδος της ΚΔ διευκολύνει, ενδυναμώνει  και ενισχύει τα βιώσιμα αποτελέσματα της μεταμόρφωσης και της αλλαγής.

Ενδεικτικά εφαρμογές της ΚΔ μπορεί να εφαρμοστεί σε πλαίσια όπως:

 • • Τοπικές κοινότητες ενδιαφέροντος
 • • Εκπαίδευσης
 • • Μικρές επιχειρήσεις
 • • Πολυεθνικές Εταιρίες
 • • Οικογένειες
 • • Άτομα

Μεγάλα Συνέδρια ΚΔ

Κάθε φορά που μια ομάδα, μια εταιρεία, ένας ολόκληρος οργανισμός θέλει να ασχοληθεί με θέματα που είναι σημαντικά και απαιτούν στρατηγικό σχεδιασμό και τακτική εφαρμογή, ένα Συνέδριο Καταξιωτικής Διερεύνησης προσφέρει μια μεθοδική διαδικασία σχεδιασμού με σαφή αποτελέσματα. Σε μία έως τρεις ημέρες (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας), ανακαλύπτετε και αποσαφηνίζετε τα δυνατά σας σημεία και τα καλύτερα χαρακτηριστικά σας, από όσα έχετε, και προσδιορίζετε ποιες περαιτέρω ευκαιρίες θα σας προωθήσουν προς την κατεύθυνση των μελλοντικών σας κοινών ονείρων.
Με το πέρας του συνεδρίου, όλοι έχουν ένα αίσθημα υπερηφάνειας για τη συνεισφορά τους και ενεργοποιούνται στις αποφασισμένες πρωτοβουλίες, που θα έχουν συν-σχεδιαστεί και θα αποτελούν και ίδιοι μέρος αυτής της συν-δημιουργίας προς το συλλογικό τους μέλλον.
Το σημαντικότερο; Είναι ότι όλοι θα έχουν δεσμευτεί πριν την αποχώρηση τους από το συνέδριο και επιστρέψουν στη ίδια καθημερινότητα. Μετά από το συνέδριο της ΚΔ, με την υποστήριξη της ηγεσίας της ομάδας, δεν θα υπάρχει επιστροφή στις συνήθεις εργασίες, στην ίδια καθημερινότητα. Έχει συμβεί μια αλλαγή που όλοι έχουν γίνει μάρτυρες και δεσμεύονται δημόσια.
Ο αφέτης τράβηξε την σκανδάλη, επιστροφή δεν υπάρχει! Μονάχα μπροστά.

Ατομική Ενδυνάμωση

Η καθοδήγηση ατόμων που ακολουθούν το πλαίσιο της ΚΔ όπως και για τις ομάδες αποτελεί μια ενδυνάμωση. Ξεκινάμε με την ανακάλυψη των καλύτερων χαρακτηριστικών, των δυνατοτήτων, της ενθύμησης των επιτυχιών του παρελθόντος, έτσι ώστε τα άτομα να ανακτήσουν μια ισχυρή αίσθηση του τι έχουν ήδη επιτύχει στη ζωή τους και να συνειδητοποιήσουν πότε είναι πιο παραγωγικοί. Αυτό είναι το  υπόβαθρο που χρησιμοποιείται, το δυνατό, σταθερό υπόβαθρο που στηρίζεται στην πραγματικότητα τους. Από εκεί μπορούμε να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση του ονείρου τους, των στόχων τους και στις ενέργειες που θα τους βοηθήσουν να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Εμπιστευμένοι τις δυνατότητες τους, έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν.

Αρχές Καταξιωτικής Διερεύνης - Πέντε Θεμελιώδεις Αρχές

1

Η αρχή της συγχρονικότητας

Αυτή η αρχή αναφέρει ότι η επιθυμία για αλλαγή και η αλλαγή είναι ταυτόχρονα γεγονότα. Το ερώτημα που θέτετε, δημιουργεί ακριβώς την ίδια στιγμή, κάποια απάντηση. Μια αλλαγή συμβαίνει μεταξύ του αιτούντος και του ανταποκριτή. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο τρόπος που θέτουμε ερωτήσεις θα καθορίσει και τις απαντήσεις. Τη δεδομένη στιγμή των ερωτήσεων σας παρέχεται μια στιγμή επιλογής. Η πρακτική της ΚΔ περιλαμβάνει την τέχνη της δημιουργίας των ερωτήσεων που οδηγούν στην έμπνευση ελπιδοφόρων εικόνων από το μέλλον.Εμείς είμαστε που με τις ερωτήσεις μας θα δημιουργήσουμε το μέλλον μας!

2

Η αρχή της πρόβλεψης

Αυτή η Αρχή μας υπενθυμίζει ότι, όταν οραματιζόμαστε ένα θετικό μέλλον, είναι πιο πιθανό να δράσουμε θετικά και να ζήσουμε σε αυτό το θετικό μέλλον. Οι πολιτισμοί διαμορφώνονται από τις εικόνες που κρατάμε. Όταν κάτι το πιστεύετε με όλη σας τη δύναμη, αυτό γίνετε τελικά. Η πίστη μας κινητοποιεί το μέλλον.

3

Η ποιητική αρχή

Αυτή η αρχή δηλώνει ότι τα θέματα που επιλέγουμε να ασχολούμαστε και να αναλώνουμε την προσοχή μας είναι μοιραία.  Τα θέματα που εστιάζουμε την προσοχή μας είναι αυτά που όχι μόνο μας καθορίζουν με συγκεκριμένες γνώσεις, αλλά είναι και αυτά που δημιουργούν το πλαίσιο που κινούμαστε λόγω αυτών των γνώσεων. Αυτό που έχουμε εστιάσει, συνεχώς μεγαλώνει.

Οι εμπειρίες μας, το περιβάλλον που έχουμε μεγαλώσει και το κοινωνικό μας πλαίσιο σε συνδυασμό με τον χαρακτήρα που έχουμε, είναι αυτά που μας έχουν δημιουργήσει τα φίλτρα για την ερμηνεία που έχουμε σε διάφορα θέματα της ζωής. Οι πεποιθήσεις μας, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις μας, είναι τα εργαλεία του εγκεφάλου μας για να περιγράψουμε ανάλογα το περιβάλλον μας. Μέσω του μεγεθυντικού φακού της καταξιωτικής διερεύνησης, αναζητούμε περισσότερο αυτό που εστιάζουμε. Αυτή η εστίαση είναι ταυτόχρονα και η ενδυνάμωση στο αποτέλεσμα που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Με την ειλικρινή μας προσπάθεια στην ενδυνάμωση των θετικών μας  ιδιοτήτων, παραγκωνίζοντας τις μη χρήσιμες έχουμε πιθανότητες επιτυχίας στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων μας.

4

Η κατασκευαστική αρχή

Η κεντρική ιδέα της θεωρίας είναι ότι η ανθρώπινη επικοινωνία και συνομιλία με τους άλλους είναι η αιτία της ανθρώπινης οργάνωσης και αλλαγής.  Καθώς οι άνθρωποι συνομιλούν και δημιουργούν το νόημα μαζί, σπέρνουν τους σπόρους για δράση. Η πραγματικότητά μας δημιουργείται στην επικοινωνία με τους άλλους και η γνώση δημιουργείται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι λέξεις δημιουργούν τον κόσμο.Εάν η συνομιλία μας κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης εμπεριέχει εντυπωσιακές ιστορίες επιτυχίας, είναι πιθανό να φύγετε από τη συνάντηση έχοντας επεκτείνει την κατανόησή σας για την επιτυχία, βασιζόμενοι στις ιδέες και τις ιστορίες των άλλων.Βλέπουμε τον κόσμο που περιγράφουμε, όχι το αντίστροφο, διότι όταν το περιγράφουμε, δημιουργούμε διακρίσεις που διέπουν τις πράξεις μας. Η γλώσσα μας διαμορφώνει και δημιουργεί τη δική μας αλήθεια και πραγματικότητα … και πιθανώς τα πεπρωμένα μας. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα στην κατασκευαστική θεωρία των Graesser et al. (1994).Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα βλέπουμε και συνεπώς, στο πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτά.

5

Η Θετική Αρχή

Αυτή η αρχή μας υπενθυμίζει ότι, όταν αισθανόμαστε θετικοί, είναι πιο πιθανό να δράσουμε θετικά. Η ικανότητά μας να βιώνουμε θετικά συναισθήματα αποτελεί θεμέλιο για την ενίσχυση της γενικής αίσθησης της ευημερίας μας, ενισχύοντας έτσι τις σχέσεις φροντίδας και αυξάνοντας την ενέργεια και τη ζωτικότητα.

Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται θετικά συναισθήματα, υπάρχει ένα φαινόμενο ψυχικού “ανοίγματος”. Στη θεωρία της «διερεύνησης και της δόμησης» η καθηγήτριας Barbara Fredrickson περιγράφει τις γνωστικές, συναισθηματικές και φυσιολογικές αλλαγές που αντιμετωπίζουμε όταν δημιουργούνται θετικά συναισθήματα. Προχωρούμε για λίγο την προσοχή και τη σκέψη μας και είμαστε πιο ανοιχτοί για να λάβουμε άλλους και να ακούσουμε τις ιδέες τους. Τα θετικά συναισθήματα συμβάλλουν στην ικανότητά μας να ξεφύγουμε γρήγορα από το άγχος και μπορεί να μας μεταμορφώσει προς το καλύτερο. Αντί να εστιάζουμε στο “εγώ”, επεκτείνουμε για να εκτιμήσουμε άλλους και να σκεφτούμε περισσότερα για το “εμείς”.

Η Θετική αρχή της ΚΔ μιλάει για την ανάγκη για μεγάλες ποσότητες θετικής εστίασης μέσω της εκούσιας επιλογής της γλώσσας μας και θετικών ερωτήσεων για να ανακαλύψετε τις πιο όμορφες ιστορίες που εμπνέουν τη δυνατότητα σκέψης και ακμάζοντος μέλλοντος. Όσο μεγαλύτερη είναι η θετική επίδραση, τόσο καλύτερα είμαστε να αντιμετωπίσουμε το άγνωστο και να δεχθούμε περισσότερο την αλλαγή.

Ποια είναι η ιστορία σου σήμερα;

Αισθάνεσαι τη ζωή, τους ανθρώπους, τις ομάδες και τις εταιρείες, σαν προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν ή σαν μυστήρια που πρέπει να αγκαλιαστούν;
Ποια είναι η αφήγηση που ορίζει τη ζωή σου;

Ποια είναι η ιστορία που θέλεις να μείνει για σένα;

 • • Τι ιστορίες μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, από ηγέτη σε ηγέτη;
 • • Τι ιστορίες θέλουμε συλλογικά να περάσουμε από γενιά σε γενιά;
 • • Αισθάνεστε να αναφέρουμε συλλογικά ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα για να καταξιώσουμε αυτόν τον κόσμο;
 • • Τι νέες ιστορίες μπορούμε να συν-δημιουργήσουμε που θα αφήσουν έναν νέο και συναρπαστικό, κόσμο βασισμένο στην αγάπη;

“Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι να ζήσεις τη ζωή σου. Ο ένας είναι σαν τίποτα να μην είναι ένα θαύμα. Το άλλο είναι σαν να είναι όλα ένα θαύμα” Albert Einstein

Για να μάθετε πώς υποστηρίζω άτομα, ομάδες και οργανισμούς που βιώνουν και εφαρμόζουν την καταξιωτική διερέυνηση, σας καλώ να επισκεφτείτε τη σελίδα υπηρεσιών μου.